- Lực lượng tham gia tiến công của thực dân Pháp là hơn 10.000 quân, gồm: 5 trung đoàn (Ma-rốc số 6, Bộ binh thuộc địa Ma-rốc, Bộ binh thuộc địa số 4, Bộ binh Lê dương số 3 và trung đoàn do Coste chỉ huy); 3 tiểu đoàn dù; 2 tiểu đoàn pháo binh; 2 tiểu đoàn công binh, 3 đại đội cơ giới, 2 phi đội với 40 máy bay; 3 thủy đội xung kích với kế hoạch tiến hành chiến dịch theo 2 bước (mật danh Léa và Ceinture-thay thế cho Cloclo do cuộc hành binh thứ nhất chậm hơn kế hoạch).

- Về phía ta, trước khi Pháp tấn công, lực lượng quân đội trên toàn quốc có 105.990 người (Bắc Bộ có 45.802), biên chế thành 20 trung đoàn; có 2 trung đoàn 147 và 165 của bộ và nhiều tiểu đoàn độc lập của khu và của bộ. Trang thiết bị thiếu thốn và không thống nhất. Một tiểu đoàn thường có 2 đại liên, 1 đến 2 cối 60mm, 8 trung liên, 140 đến 160 súng trường đủ kiểu (Nhật, Nga, Pháp). Một số tiểu đoàn của bộ có pháo 20mm, trọng liên 13,2mm, 12,7mm và cối 81mm. Riêng địa bàn chiến dịch, lực lượng ta có 7 trung đoàn bộ binh, tổng cộng 18 tiểu đoàn chủ lực (trong đó có 2 tiểu đoàn của bộ); 30 đại đội độc lập, 4.228 dân quân du kích tập trung, ngoài ra còn có lực lượng tự vệ của các thị xã, thị trấn, công xưởng trên toàn Quân khu Việt Bắc. 

Kết quả:

- Địch phải rút quân về đồng bằng, với tổn thất lớn:  Hơn 7.200 tên bị loại khỏi vòng chiến đấu (chết 3.300; bị thương 3.900; ra hàng 270 và một số bị bắt); 18 máy bay địch bị bắn hạ; 16 tàu chiến và 38 ca nô bị đánh chìm; 255 xe các loại bị phá hủy. Ta thu 2 pháo 105mm; 7 pháo 75mm; 15 khẩu 20mm; 337 súng máy các cỡ; 45 bazooka; 1.660 súng trường và hàng chục tấn quân trang, quân dụng.

- Ta đập tan kế hoạch tấn công lên căn cứ địa của thực dân Pháp với tổn thất: Hy sinh 206 đồng chí; bị thương 168 đồng chí; hỏng 1 pháo 75mm; mất 4 trung liên và 40 súng trường.

THANH TÚ 

(Theo Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)NXB Quân đội nhân dân, 2000)