QĐND - Đại tướng Lê Trọng Tấn là một nhà quân sự mưu lược tài ba. Sinh thời, Thượng tướng Nguyễn Chơn kể: Những năm 1956-1958, tôi là học viên Khóa 10 Trường Sĩ quan Lục quân. Hiệu trưởng nhà trường là thầy Lê Trọng Tấn. Những buổi nói chuyện, những bài lên lớp về kỹ chiến thuật của thầy đối với chúng tôi vô cùng quý báu. Thầy dạy cho chúng tôi nghệ thuật đánh lừa địch, nguyên tắc chiến thuật và sự sáng tạo ở chiến trường “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Sau này ra chiến trường, tôi càng thấy ý nghĩa một câu mà thầy hay nhắc: “Chiến tranh không có bản nháp”. Sau khi tốt nghiệp, tôi không có điều kiện được đào tạo ở nhà trường chính quy nữa mà thực tiễn chiến trường là người thầy lạnh lùng và nghiêm khắc tiếp tục dạy tôi trưởng thành.

Năm 1971, ta bước vào Chiến dịch Nam Lào. Tôi là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5. Tháng 2-1971, sư đoàn được giao nhiệm vụ đánh chặn địch ở cao điểm 723 Sê Pôn. Phương án tác chiến cơ bản hoàn thành. Nhưng sau khi cùng một số cán bộ sư đoàn trinh sát thực địa nắm địch, tôi quyết định thay đổi phương án hướng tấn công, đồng thời báo cáo ngắn gọn về Bộ chỉ huy chiến dịch tiền phương. Từ sở chỉ huy, người trao đổi với tôi xưng tên là Trọng. Ở cơ quan Bộ Tổng tham mưu, tôi không lạ mấy anh nhưng nghe tên Trọng, tôi nóng lòng muốn biết: “Xin phép, anh Trọng là ai ở Bộ Tổng tham mưu đấy ạ?”.

- Tớ là thầy của cậu đây! Câu nói có vẻ ngang tàng nhưng rất thân mật và đậm chất nghệ thuật đánh lừa địch trên lĩnh vực thông tin tình báo. Bằng linh cảm, qua làn sóng điện, tôi nhận ra đồng chí Lê Trọng Tấn vào chỉ huy chiến dịch. Rồi đồng chí nói tiếp: “Nhất trí thay đổi phương án, chú ý vây chặt, đánh theo kiểu ăn cướp”. Lại một mệnh lệnh mang tính mật ngữ mà qua đó tôi khẳng định chắc chắn là thầy Lê Trọng Tấn, vì tôi vừa được dự lớp tập huấn do thầy lên lớp về cách đánh sư đoàn bộ binh tấn công địch.

Kỷ niệm về Đại tướng Lê Trọng Tấn cùng những binh pháp mà thầy dạy đã theo tôi suốt cuộc đời binh nghiệp.

HÀ LINH (lược ghi)