Điều đó thể hiện chính sách ưu việt của chế độ ta, đồng thời tạo thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tại ngũ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với toàn quân, những năm qua, đặc biệt trong dịp tháng 7 tri ân này, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam). 
Quan điểm của lãnh đạo, chỉ huy TCHC là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo chính sách hậu phương quân đội cần phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt từ nội bộ, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, căn cứ cách mạng... Ở mỗi cơ quan, đơn vị cần chọn và đăng ký những công trình, hoạt động cụ thể, được khảo sát kỹ lưỡng, gắn với trách nhiệm của người chủ trì. Hằng năm, Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy các cấp đều đưa nội dung công tác chính sách vào nghị quyết lãnh đạo; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Gắn việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với tuyên truyền kết quả công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức tốt việc tuyên truyền thông qua các hoạt động giao lưu kết nghĩa, thăm hỏi tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Thời gian qua, tổng cục đã giải quyết chế độ chính sách cho gần 2.000 trường hợp; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho các Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh và một số chế độ chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng tại ngũ; giải quyết các tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, tổng cục đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp theo Nghị định số 21 của Chính phủ cho 175 đồng chí; giải quyết chế độ phụ cấp đặc thù quân sự, phụ cấp ưu đãi nghề cho đối tượng công tác ở kho dự trữ quốc gia theo Thông tư 192 của Bộ Quốc phòng, phụ cấp thu hút hơn 1.250 lượt đồng chí bảo đảm chặt chẽ về thủ tục, nguyên tắc.

TCHC luôn quan tâm công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ phục viên, giải quyết chế độ tử tuất bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Cơ quan chức năng của tổng cục đã tổ chức làm thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, không để xảy ra hiện tượng trùng người, trùng thẻ hoặc không đúng đối tượng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng là thương binh, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT nhân dân đang công tác. Thực hiện tốt chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con em của họ, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành. Chế độ hưu trí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ ngày 30-4-1975 trở về trước có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương được giải quyết đầy đủ, nhanh chóng, đúng đối tượng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Văn Hoàng thăm và động viên các thương binh, bệnh binh nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 354.  Ảnh: Hà Thăng Bảy 
Đối với các mặt công tác chính sách, hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã thực hiện tốt chính sách đối với hàng nghìn lượt gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan-binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu theo Thông tư số 158/2011/ TT-BQP của Bộ Quốc phòng; chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị tai nạn, hy sinh, từ trần... bảo đảm chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Tham gia Chương trình xây dựng 5.000 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội giai đoạn 2011-2015 đạt 135,42% kế hoạch. Từ đầu năm 2017 đến nay đã triển khai xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách và gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn (đợt 1: 46 nhà), thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác và các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và TCHC, tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân. Phụng dưỡng 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng sổ tiết kiệm cho 7 mẹ; đỡ đầu 25 con liệt sĩ, con thương binh; tạo việc làm cho 60 con liệt sĩ, con thương binh.

Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân, khu căn cứ cách mạng, tạo được tình cảm tốt đẹp, đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng và các văn bản hiện hành, tổng cục đã tiến hành rà soát, thẩm định và đề nghị trên giải quyết cho các đối tượng theo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc. Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong và ngoài quân đội chuyển hồ sơ thương binh của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu về địa phương; làm thủ tục chuyển chế độ trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng công tác trong tổng cục về sở lao động-thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Giải quyết đơn thư hỏi về chế độ, chính sách bảo đảm thấu tình đạt lý, đúng pháp luật.

Thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng hậu phương quân đội vững chắc là truyền thống cao đẹp của dân tộc và Quân đội ta. Tiếp tục nêu cao truyền thống quý báu ấy vừa là tình cảm, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ TCHC hôm nay đối với lớp người đi trước, góp phần thiết thực xây dựng TCHC ngày càng vững mạnh, đoàn kết, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(*)  Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần 

Trung tướng LÊ VĂN HOÀNG (*)