Một ngày đáng nhớ ở Keng Nnọi
Một ngày đáng nhớ ở Keng Nnọi
12/12/2017 10:02:48 AM
QĐND - Đã 45 năm trôi qua, cứ gần đến ngày 18-10, Bùi Thiện Tân-bạn đồng ngũ một thời, nay là cậu em rể lại có lời mời “hai bác sang nhà em ăn cơm” và chúng tôi có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, nhất là những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Lào.

Một ngày đáng nhớ ở Keng Nnọi

QĐND - Đã 45 năm trôi qua, cứ gần đến ngày 18-10, Bùi Thiện Tân-bạn đồng ngũ một thời, nay là cậu em rể lại có lời mời “hai bác sang nhà em ăn cơm” và chúng tôi có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, nhất là những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Lào.

go top