Trong không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc đối thoại với Thiếu tướng Trần Quang Trung, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị.

Danh xưng “Trường Đảng trong quân đội”

Phóng viên (PV): Ngày 3-10-1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TW xác định Trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội nằm trong hệ thống đại học Mác - Lênin của quốc gia; có nhiệm vụ đào tạo cán bộ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) cấp đại đội, bồi dưỡng giáo viên chính trị cho các nhà trường quân đội, giúp quân đội nước bạn Lào và Campuchia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị. Đến nay, tròn 40 năm thực hiện nhiệm vụ theo quyết định này, diện mạo Trường Sĩ quan Chính trị đã có những đổi thay như thế nào, thưa đồng chí?

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Quang Trung. Ảnh: PHẠM THỦY

Thiếu tướng Trần Quang Trung: Ra đời sau chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thực hiện Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV), đến nay, Trường Sĩ quan Chính trị đã có nhiều đổi thay cùng với sự phát triển đi lên của đất nước; hội tụ đủ tiêu chí của một trường đại học đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội và giáo viên KHXH&NV cho toàn quân, quy mô ngày càng lớn, chất lượng ngày càng cao.

Nhà trường đã xây dựng được chiến lược phát triển, trong đó xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn và hoàn thiện mục tiêu đào tạo. Hiện nay, sứ mạng của nhà trường: Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu  KHXH&NV, cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên KHXH&NV quân sự, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối tượng đào tạo không ngừng được mở rộng. Hiện nay, ngoài đối tượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên KHXH&NV có trình độ đại học, nhà trường mở rộng thêm các đối tượng: Đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị cấp phân đội; hoàn thiện đại học; đào tạo văn bằng hai cán bộ chính trị cấp phân đội nguồn từ sĩ quan ở các đơn vị cơ sở, hạ sĩ quan-binh sĩ là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ngoài quân đội đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, có nguyện vọng phục vụ quân đội lâu dài, đủ điều kiện thi tuyển vào trường; đào tạo cán bộ chính trị cho Bộ Công an có trình độ đại học và cao đẳng; đào tạo học viên quốc tế Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia; giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh; đào tạo sau đại học...

Tiềm lực sư phạm của nhà trường ngày càng được phát triển. Chất lượng cán bộ ngày càng đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng, vượt qua mọi khó khăn chi phối, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, cán bộ có trình độ sau đại học chiếm 34,06%, trong đó 4,69% tiến sĩ; 29,37% thạc sĩ; 0,87% phó giáo sư.

PV: Tháng 11 này cũng là tròn 10 năm tái lập Trường Sĩ quan Chính trị. Giai đoạn 10 năm kể từ ngày tái lập trong lịch sử hơn 42 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của nhà trường có ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Quang Trung: 10 năm qua, kể từ khi tái thành lập và đi vào hoạt động độc lập, trở thành đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng có thể khẳng định, đây là giai đoạn có nhiều dấu ấn của nhà trường.

Nối tiếp truyền thống, với tinh thần đổi mới và sáng tạo từ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đến các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, sự nghiệp giáo dục-đào tạo của nhà trường có nhiều bước phát triển vượt bậc, đi vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín, thực sự là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội của toàn quân.

Giai đoạn này, nhà trường đã tạo được bước chuyển biến căn bản, toàn diện, đồng bộ và sâu sắc trong nhận thức của các lực lượng sư phạm và học viên toàn trường về mục tiêu, yêu cầu đào tạo theo đúng phương châm, phương hướng giáo dục-đào tạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ sự nghiệp giáo dục-đào tạo, từ chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học; công tác quản lý, điều hành huấn luyện, đánh giá chất lượng người học; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng tính phản biện và ưu tiên nghiên cứu ứng dụng, định hướng mở các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến dưới tác động của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chương trình, nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học thường xuyên được đổi mới, bổ sung, cập nhật bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa “thực học, thực nghiệp”, theo đó không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng nhà trường mẫu mực về chính trị tư tưởng, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đổi mới công tác hậu cần-kỹ thuật, dự án, tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo của nhà trường.

Chính ủy, chính trị viên - “sản phẩm” đào tạo đặc biệt

PV: Theo đồng chí thì hình ảnh và tiêu chí của người chính ủy, chính trị viên nói chung, người cán bộ chính trị cấp phân đội nói riêng trước đây trong kháng chiến và ngày nay trong thời bình có khác nhau không?

Thiếu tướng Trần Quang Trung: Trước hết, có thể khẳng định hình ảnh của người chính ủy, chính trị viên nói chung, người cán bộ chính trị cấp phân đội nói riêng trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã in đậm, khắc sâu trong tư tưởng, tình cảm của bộ đội và nhân dân ta. Họ là những tấm gương tiêu biểu của Bộ đội Cụ Hồ, trở thành một giá trị văn hóa cao đẹp mà hôm nay chúng ta cần trân trọng và phát huy.

Vai trò, nhiệm vụ quan trọng của chính ủy, chính trị viên ở thời nào cũng vậy, luôn là người giữ vững phương hướng chính trị, quán triệt và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng con người, xây dựng tổ chức, xây dựng lực lượng, khơi dậy và phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo của cả tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Là những “đại biểu của Đảng” trong các đơn vị vũ trang cách mạng, đội ngũ chính ủy, chính trị viên có vai trò quan trọng hàng đầu đối với việc giữ vững phương hướng chính trị của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị.

Ngày nay, trong hòa bình dựng xây Tổ quốc, nhiệm vụ mới đã và đang đặt ra những yêu cầu cao, rất toàn diện với người chính ủy, chính trị viên: “Trọng trách lớn lao, vị thế quan trọng, tính chủ động cao, tầm bao quát rộng, độ ảnh hưởng sâu”. Yêu cầu đó đòi hỏi người chính ủy, chính trị viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để luôn khẳng định được tư cách, uy tín của mình, xứng đáng là “đại diện Đảng trong quân đội’’.

PV: Trong công tác huấn luyện, rèn luyện học viên hiện nay, nhà trường đã chú trọng làm gì để có “sản phẩm” ra trường là các chính trị viên thực sự là người anh, người chị, người bạn của bộ đội như Bác Hồ dạy?

Thiếu tướng Trần Quang Trung: Có thể nói lời dạy của Bác là hình mẫu lý tưởng về người cán bộ chính trị trong quân đội, đồng thời cũng là mục tiêu mà mỗi học viên nhà trường luôn ghi nhớ, phấn đấu, hoàn thiện.

Để thực hiện được mục tiêu ấy, trước hết, nhà trường quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục-đào tạo; đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng và chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là thể hiện sự cam kết về chất lượng đối với quân đội, với Đảng, Nhà nước về sản phẩm đào tạo của nhà trường.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Sĩ quan Chính trị tại cơ sở mới ở Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: HỮU THUẬN

Nhà trường cũng tăng cường chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa gắn với bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tay nghề cho học viên như tổ chức hội thi, hội thao, giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hoạt động câu lạc bộ… Đặc biệt, từ năm 2017, nhà trường xây dựng và tổ chức nghiêm túc việc thực hiện các tiêu chí đánh giá năng lực thực hành của học viên theo quy trình đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội. Bộ tiêu chí là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện năng lực thực hành cho học viên; đồng thời là thước đo để đánh giá và tự đánh giá, phân loại người học theo tiến trình đào tạo.

Đồng thời, phải không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; bảo đảm các nội dung hoạt động CTĐ, CTCT ở các đơn vị trong nhà trường phải thực sự chuẩn mực, mô phạm, là bài học thực tiễn để học viên học tập, noi gương.

Cùng với đặt ra yêu cầu đối với học viên, nhà trường cũng luôn quan tâm xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình nhà trường thông minh; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trước học viên; đồng thời chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, cũng đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự nói chung, môi trường sư phạm lành mạnh nói riêng để tạo ra môi trường giáo dục học viên ngày càng chất lượng, hiệu quả.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

VĨNH THĂNG - THU THỦY (thực hiện)