Đại hội lần thứ II: Diễn ra từ ngày 16 đến 22-11-1976 với 495 đại biểu. Đại hội được đồng chí Lê Đức Thọ-Ủy viên Bộ Chính trị, một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đến dự và ứng cử đại biểu của Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.  

Đại hội lần thứ III: Diễn ra từ ngày 15 đến 19-1-1982. Dự đại hội có 442 đại biểu (6 đại biểu do Ban Bí thư Trung ương giới thiệu, 436 đại biểu trong quân đội). Trong đó, 382 đồng chí là cán bộ cao cấp, 27 đồng chí là Anh hùng LLVT nhân dân. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 93 đồng chí đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng. 

Đại hội lần thứ IV: Diễn ra từ ngày 13 đến 18-10-1986 với sự tham dự của 437 đại biểu đến từ 41 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 71 đồng chí đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Đại hội lần thứ V: Diễn ra từ ngày 23 đến 27-4-1991 tại Hà Nội. Dự đại hội có 324 đại biểu của 43 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đại hội đã bầu 58 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Đại hội lần thứ VI: Diễn ra từ ngày 6 đến 9-5-1996, với 350 đại biểu tham dự thuộc 42 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự Trung ương. 

Đại hội lần thứ VII: Khai mạc ngày 3-1 và bế mạc ngày 5-1-2001. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 31 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội lần thứ VIII: Khai mạc ngày 27-12-2005. Dự đại hội có 400 đại biểu, trong đó 383 đại biểu bầu; 19 đại biểu là anh hùng. Hơn 76% đại biểu đã qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng gồm 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội bế mạc ngày 29-12-2005.

Đại hội lần thứ IX: Diễn ra từ ngày 19 đến 22-9-2010 với 450 đại biểu tham dự. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội lần thứ X: Diễn ra từ ngày 21 đến 24-9-2015 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự có 450 đại biểu đại diện cho hàng vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 40 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội lần thứ XI: Diễn ra từ ngày 27 đến 30-9-2020 (1 ngày trù bị và 3 ngày chính thức) với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

TUẤN TÚ (theo "Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam", NXB Quân đội nhân dân, H.2011 và thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI)