Vào ngày 7-4-1975, ông đã thực hiện chuyển bức điện khẩn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới chỉ huy các cánh quân tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”. Khi trò chuyện với chúng tôi, ông Lứu không giấu nổi niềm xúc động: “Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng một thời gian, tôi mới được cấp trên cho biết mình là người đã đánh bức điện lịch sử ấy”.

Ngày ấy, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 tập trung làm việc cao độ. Mỗi khi vào ca trực là mỗi lần ra trận. Tất cả luôn toàn tâm toàn ý cho tín hiệu thông tin, không cho phép bản thân xao lãng dù chỉ một giây. Ngày 7-4-1975, ông Lứu trực ca sáng. Ngay đầu giờ làm việc, ông đã được tiểu đoàn trưởng quán triệt: Phải bảo đảm giữ liên lạc thông suốt, yêu cầu nhận điện đến, chuyển điện đi nhanh, gọn, chính xác tuyệt đối. Với tinh thần trách nhiệm cao, các bức điện đều được ông nhận, chuyển thành công, không sai sót. Chính trong số ấy có bức điện lịch sử - mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ông kịp thời truyền đi. Ông tự hào chia sẻ: “Lúc đó, tín hiệu tốt, tôi thao tác nhanh, những mã hóa trên bức điện được chuyển tải bằng ngôn ngữ điện tín “tạch tè” từ lâu đã được tôi thực hiện nhuần nhuyễn nên khoảng 15 phút tôi đã chuyển xong bức điện ấy”.

VIỆT THÙY