Niềm tin phơi phới vào tương lai và sự giao hòa giữa đất trời và lòng người làm mỗi chúng ta liên tưởng đến lời bài hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Đảng đã cho một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non”...

Dấu mốc lịch sử

Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi lần đại hội toàn quốc của Đảng diễn ra là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp cách mạng và đất nước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa...”.

Đại hội XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế-xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

Trong phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội”.

Với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn đại biểu quân đội tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: THỐNG NHẤT 

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. “Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới:

- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đây là những mục tiêu, dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, thể hiện lý tưởng của Đảng và khát vọng của toàn dân tộc. Niềm tin mãnh liệt vào tiền đồ, tương lai của đất nước, như trong diễn văn khai mạc của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”.

“Một mùa xuân đầy ước vọng”

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2. Muôn trái tim những người con đất Việt hướng về Hà Nội với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao về thành công của đại hội và tương lai phát triển của đất nước.

1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng đã về dự đại hội. Chứng kiến không khí dân chủ, trí tuệ, tâm huyết trong những ngày diễn ra đại hội, mỗi chúng ta thêm tin tưởng và tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về những quyết sách của đại hội.

“Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Kỳ vọng  Việt Nam có thể làm nên những kỳ tích mới”... là những thông điệp được nhiều đại biểu dự đại hội nhắc tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khi thông tin về những nội dung mới của Văn kiện Đại hội lần này, cho biết: Chúng ta có tầm nhìn xa hơn, tới mốc 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Đi trên con đường đó có những lộ trình rất cụ thể. 5 năm tới, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. “Hiện thu nhập chúng ta đạt khoảng 2.800USD/người; 5 năm tới, với nỗ lực, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 4.500-5.000USD/người. Tương tự, trong 10 năm tới, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chúng ta ở mức đang phát triển thu nhập trung bình cao, mức thu nhập được xác định từ 4.046-12.535USD/người theo chuẩn mực quốc tế”, ông Thắng bày tỏ hy vọng. Ông cho rằng, đây không phải là chuẩn mực duy nhất đánh giá trình độ của một quốc gia, đó chỉ là chỉ tiêu thu nhập mang tính bao quát để chúng ta có cách nhìn nhận, so sánh, định vị Việt Nam với thế giới. Đó là cách Việt Nam đã đặt mình, xác định mình ở đâu, mức nào để nỗ lực phấn đấu, thực hiện việc phát triển đất nước. “Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”... được”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lịch sử của giai đoạn mới cũng được đề cập sâu trong các văn kiện và được nhiều đại biểu tham luận. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác này đã được đặc biệt chú trọng, tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước, nhưng hiệu quả còn thấp, trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Đại hội cũng bày tỏ sự thống nhất rất cao với 5 bài học kinh nghiệm, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược được bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu và nhân dân rất kỳ vọng từ kết quả của nhiệm kỳ qua, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ tiếp tục được đề cao, thực hiện nhất quán. Đặc biệt trong công tác cán bộ-“then chốt của then chốt” phải tiếp tục đổi mới, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, với tinh thần “6 dám” đã nêu trong văn kiện, đó là những người “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương (180 chính thức, 20 dự khuyết). Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị, 5 đồng chí vào Ban Bí thư, 19 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm trọng trách là Tổng Bí thư khóa XIII. Trong phát biểu khi Ban Chấp hành Trung ương mới ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói những điều tâm huyết: “Chúng tôi ý thức được, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Nhất là nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn sắp tới, có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách, có những khó khăn không lường trước được. Cho nên, chúng ta không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo mà càng phải khiêm tốn học hỏi, khiêm tốn làm mọi công việc mà Đảng giao, xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”...

Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai thử thách, nhưng với khát vọng vươn lên của cả dân tộc và ánh sáng soi đường từ các quyết sách của Đại hội lần thứ XIII, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Xuân Tân Sửu đã về và chúng ta chung một niềm tin phơi phới trên chặng đường mới “đầy ước vọng” ở tương lai...

HOÀNG TIẾN