4 số báo đặc biệt với chủ đề chung: “80 năm QĐND Việt Nam anh hùng”, phát hành vào ngày 10 các tháng: 9, 10, 11 và 12-2024.

Số tháng 9-2024 với chủ đề: “Sinh ra từ nhân dân-Lớn mạnh không ngừng”, tập trung vào giai đoạn 1944-1954 với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; các lực lượng vũ trang tiền thân của QĐND Việt Nam; truyền thống đánh thắng trận đầu của Quân đội ta; các lực lượng vũ trang tham gia Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945; phong trào Nam tiến; đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính” của Đảng ta; các trận đánh, các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; phong trào du kích; công tác binh vận, địch vận; đoàn kết quốc tế giữa Đảng, Quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương; đấu tranh ngoại giao đi tới ký Hiệp định Geneva ngày 20-7-1954...

Số tháng 10-2024 với chủ đề: “Giành thắng lợi huy hoàng, thống nhất non sông”. Số này tập trung vào giai đoạn 1955-1975, quân và dân ta thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Những câu chuyện, hồi ức của các nhân chứng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các nội dung về: Miền Bắc chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam; các chiến dịch trên chiến trường miền Nam và phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam; đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Paris và thi hành Hiệp định Paris năm 1973; sự ủng hộ và viện trợ của quốc tế đối với nước ta...

leftcenterrightdel

 Ấn phẩm Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, số 366, tháng 6-2024. 

Số tháng 11-2024 với chủ đề “Giữ vững biên cương, xây thế quốc phòng”. Số này tập trung vào giai đoạn 1976-1990. Đây là thời kỳ đất nước thống nhất, song phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do chiến tranh để lại; cả nước bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc; làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Đây cũng là giai đoạn đất nước bước vào công cuộc đổi mới, tư duy mới trong xây dựng Quân đội và nền quốc phòng toàn dân. Quân đội tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Vì vậy, các bài viết tập trung khắc họa, làm nổi bật những nội dung trên.

Số tháng 12-2024 với chủ đề “Đổi mới tư duy, tiến lên hiện đại”. Số này tập trung vào giai đoạn 1991-2024. Các bài viết cần làm rõ về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Trong giai đoạn này, Quân đội tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; triển khai các phương thức mới về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng, tổ chức cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp Quân đội... Thực hiện tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường đối ngoại quốc phòng; Quân đội ta tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, hội nghị, hội thao quân sự quốc tế; thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng mong nhận được các bài viết về những nội dung, chủ đề, sự kiện nêu trên cho các số đặc biệt. Các bài viết cần đúng với đặc trưng, yêu cầu của ấn phẩm và bài viết nên ngắn gọn, chính xác, kèm ảnh và có địa chỉ, điện thoại để tiện liên hệ.

Thời gian kết thúc nhận bài cho từng số như sau:

Số tháng 9-2024, phát hành ngày 10-9-2024; kết thúc nhận bài ngày 31-7-2024.

Số tháng 10-2024, phát hành ngày 10-10-2024, kết thúc nhận bài ngày 31-8-2024.

Số tháng 11-2024, phát hành ngày 10-11-2024, kết thúc nhận bài ngày 30-9-2024.

Số tháng 12-2024, phát hành ngày 10-12-2024, kết thúc nhận bài ngày 31-10-2024. 

SKNC