Không chỉ nước ta mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới, muốn phát triển bền vững trong tương lai cũng đều phải quan tâm đến thế hệ trẻ. Tại Việt Nam, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng lực lượng thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”, “là rường cột của nước nhà”. Tổ chức cách mạng được xác định là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam được mang tên Thanh Niên và ngày ra đời tờ báo (ngày 21-6-1925) được chọn là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Trong bản Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thực tế công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của chúng ta, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, chủ lực trên các mặt trận. Chính vì thế, các thế lực thù địch coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, lôi kéo, kích động. Chúng tấn công thanh niên nhằm phá hoại tương lai của đất nước ta; phá hoại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân dành cho thế hệ tương lai của nước nhà. Đây cũng là một trong những âm mưu thâm độc mà các thế lực thù địch đã sử dụng để tấn công và thành công vào thanh niên ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước kia.

leftcenterrightdel
Thanh niên là lực lượng chủ yếu và cũng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Trước đây, các thế lực thù địch thường sử dụng những cách thức tuyên truyền kích động bằng cách đưa các thông tin xuyên tạc trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, rải truyền đơn, tờ rơi theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” kết hợp với các hình thức “rỉ tai”, mua chuộc, lôi kéo, xúi giục... Khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ làm thay đổi phương thức giao tiếp của con người, các thế lực thù địch đã tranh thủ lợi dụng công nghệ truyền thông và mạng xã hội để tác động lên tâm lý hòng lôi kéo thế hệ trẻ. Chúng đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội để tấn công vào giới trẻ. Chúng nhận thấy thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và các phương tiện truyền thông xã hội nên đã ra sức tán phát những bài viết, blog, hình ảnh, video clip với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội, nhất là các kênh YouTube, Facebook, Zalo... Trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài, các thế lực thù địch đăng tải nhiều tài liệu có nội dung thông tin lập lờ, suy diễn, không đúng bản chất, với dụng ý xấu, như: Phủ nhận những thành quả của đất nước, dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại cũng như vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra các diễn đàn trên mạng xã hội để nhiều người trẻ truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất phương hướng chính trị. Chúng còn tán phát các ấn phẩm đồi trụy, bạo lực, cổ xúy cho lối sống thực dụng hòng làm tha hóa con người, khơi dậy ham muốn bản năng, chạy theo sự hưởng lạc, không chịu học tập, làm việc và cống hiến. Khi sự ham muốn bản năng trở thành mục đích duy nhất thì tất yếu dẫn đến sao nhãng quá trình học tập và rèn luyện; sự bồng bột, thiếu thực tế, dễ dao động, dễ bị lôi kéo, ảnh hưởng của lối sống đua đòi, dẫn đến một bộ phận giới trẻ coi trọng lối sống vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần. Từ đó dẫn đến vô cảm, không đấu tranh chống cái sai và cũng không ủng hộ, bảo vệ cái đúng; giảm sút ý chí phấn đấu vươn lên, ngại khó khăn, gian khổ, lệch lạc trong suy nghĩ và hành động...

Các thế lực thù địch “đánh đúng” vào sự hiếu kỳ, thích khám phá của giới trẻ để đưa lên các thông tin “giật gân”, bôi nhọ danh dự cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội; khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội để hướng luồng dư luận và kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm họa của đất nước”. Trước các sự kiện chính trị, xã hội lớn, như: Những ngày lễ trọng đại của đất nước, trước thềm Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp... các thế lực thù địch đều tăng cường hoạt động tuyên truyền, xúi giục thanh niên chống đối chính trị hoặc tham gia các hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự. Chúng kêu gọi thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đi theo cái gọi là “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”... mà thực chất là tự do quá trớn, vi phạm pháp luật. Một số ít thanh niên đã sa vào cái bẫy này.

Đối với học sinh, sinh viên và đội ngũ trí thức trẻ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, lôi kéo một số du học sinh, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác ở nước ngoài để tuyên truyền phản động; tập hợp, bồi dưỡng một số thanh niên có xu hướng phủ định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời kêu gọi một số tổ chức quốc tế tăng học bổng, hỗ trợ kinh phí... nhằm nuôi dưỡng đội ngũ này với âm mưu làm thay đổi chế độ ở Việt Nam trong tương lai. Họ gieo rắc vào giới trẻ khái niệm “cấp tiến”, “tự do”, “dân chủ” vô tổ chức, bất chấp luật pháp, tung hô những ý kiến “phản biện” ảo tưởng, xa rời thực tiễn...

Với những thay đổi tinh vi cả về thủ đoạn và sách lược, triệt để lợi dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến, các thế lực thù địch đã và đang hướng tới việc “tẩy não”, làm chuyển hóa tư tưởng, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở giới trẻ. Nếu thanh niên không được trang bị lý luận, nhận thức đúng để đủ sức “đề kháng” sẽ gây hậu quả khó lường cho xã hội.

Để giúp thế hệ trẻ nhận diện được bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch, tỉnh táo, bản lĩnh, không để chúng lôi kéo, kích động, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên. Phải coi công tác chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đặc biệt quan tâm đến quyền lợi thanh niên, nhất là quyền được học tập, lao động, sáng tạo...

Phát huy vai trò của nhà trường, gia đình và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ. Trong đó, nhà trường phải không ngừng cải tiến nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhận diện rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng hoạt động thanh niên vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Gia đình phải tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường để quản lý, giáo dục con em mình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan báo chí cần tăng cường chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, làm cho thanh niên thấy được chống “diễn biến hòa bình” là một việc làm thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; nội dung linh hoạt, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý thanh niên và điều kiện thực tiễn. Tăng cường giáo dục cho thanh niên hiểu rõ, nắm chắc về lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc. Từ đó xây dựng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, gia tăng sức mạnh chính trị-tinh thần, làm động lực giúp thanh niên thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức đoàn các cấp cần chủ động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên để uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc; tránh để cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên. Xây dựng những đội thông tin viên phản ứng nhanh, xung kích; viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Khi cả xã hội đều chung sức, đồng lòng đấu tranh với những quan điểm sai trái, thói hư, tật xấu thì cuộc tấn công của các thế lực thù địch vào thanh niên chắc chắn sẽ thất bại.

ĐỖ PHÚ THỌ