Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Vì thế, để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn áp dụng mọi thủ đoạn để xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, được người Việt Nam và đông đảo nhân dân thế giới kính trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh và công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam tại Kỳ họp lần thứ 24, năm 1987.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, kết hợp văn hóa, tri thức phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, biểu hiện của trí dũng, nhân văn, vĩ đại mà giản dị, khiêm nhường. Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra đi, để lại trong triệu triệu trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới niềm tiếc thương vô hạn. Trong điện chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ cách mạng Cuba, Chủ tịch Fidel Castro đã viết: ... Hồ Chủ tịch thuộc những lớp người đặc biệt mà cái chết đã gieo mầm cho sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...”.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Thực tế đã chứng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, đạo đức cách mạng trong sáng, tư cách của Người vô cùng cao thượng. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Thế nhưng, các thế lực thù địch với dã tâm thâm độc, không muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng muốn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách ngụy tạo chứng cứ và xuyên tạc, bóp méo tài liệu lịch sử về Bác Hồ để lừa mị nhân dân, đổi trắng thay đen hòng làm mất đi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của nhân dân ta.

Cũng như nhiều năm trước, năm nay, gần đến dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2023), trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện tin, bài xuyên tạc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kiểu dựa trên những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc, hình ảnh đã chỉnh sửa hoặc cắt xén để nhào nặn ra những thông tin sai trái, không đúng sự thật có liên quan đến con người, thân thế và sự nghiệp của Người. Chúng tận dụng tối đa internet, không gian mạng để việc nói xấu càng tăng thêm hiệu ứng xã hội. Cách thức bôi nhọ và tung ra những thông tin bịa đặt cũng được các thế lực phản động, chống phá cách mạng nước ta tiến hành rất đa dạng, tinh vi. Chúng cắt ghép, xâu chuỗi, thêu dệt, tạo dựng những câu chuyện xuyên tạc về quá khứ xuất thân, trình độ học vấn... của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để giả tạo hình ảnh, video, clip tung lên các nền tảng số, mạng xã hội. Có đối tượng còn tung tin rằng “Nguyễn Ái Quốc đã hy sinh tại Trung Quốc” và “con người bằng xương bằng thịt được cả dân tộc Việt Nam tôn kính gọi là Bác Hồ không phải là Nguyễn Sinh Cung...”.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn bịa đặt, dàn dựng những vở kịch về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các luận điệu như: “Hồ Chí Minh không phải là người vĩ đại đã hy sinh cuộc đời riêng để tận hiến cho dân tộc, mà từng có vợ, con...”. Chúng còn bịa đặt ra những câu chuyện hoang đường về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng Bác không hề giản dị, thanh bạch “như cộng sản tuyên truyền”.

Từ xưa tới nay, người bôi nhọ, nói xấu người khác được xếp vào hàng tiểu nhân. Còn xuyên tạc lãnh tụ, thần tượng của nhân dân được coi là kẻ phản trắc. Chính vì lẽ đó, việc nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh cần được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vấn đề cấp thiết hiện nay trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc là mỗi người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và thẳng thắn lên án luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước bôi nhọ thanh danh, đạo đức, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm tốt điều này, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua ở địa bàn cơ sở; các gương người tốt-việc tốt, nhân tố mới trong những phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, động viên, cổ vũ và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng... Qua đó, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về lãnh tụ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, người dân có ý thức, trách nhiệm và trở thành một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ lãnh tụ. Các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời, làm căn cứ để đập tan những thông tin xấu độc, âm mưu hạ bệ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của Đảng ta.

ANH MINH